Skol CD

Systemet är utvecklat för "Sjungarna" som arbetar med "Skol CD", liknande skol-foto. Man spelar in musik med elever. Föräldrarna beställer dessa CDs. För att få ekonomi är det totalt automatiserat.

Systemet är intgrerat med Skype. När det ringer öppnas automatiskt rätt adress om den finns i databasen. Man kan även ringa via Skype från databasen. Kunden har vidareutvecklat systemet med nya funktioner, koppling till InDesign för CD-layout etc. Man & Mouse har som mål att välja system där kund i största möjliga mån själv kan ta över efter hand.

Funktioner

• CRM: Införsäljning, historik, statistik

• eMail-marketing

• Beställningar via web

• Adressetiketter skrivs ut per automatik

• Fakturering automatiserad

• Betalningspåminnelser per eMail

• Automatiserat med Skype

System

Server: MySQL, PHP
Administration: FileMaker klient
Mail-marketing: DirectMail
Automatisering: AppleScript

Utveckling av appar  •  Databassystem  •  3D-bilder och animationer