Presentationer

Vi tar fram presentationer i HTML5, Keynote och PowerPoint. I arkivet finns även Flash. Distribution kan ske via Web, dator, iPhone/iPad, DVD eller video i valfritt format. Presentationer kan innehålla ljud, video och animationer. Vi kan hjälpa er ta fram en mall eller göra hela presentationen.

Presentation som app

För Fameco tog vi istället för en iPad-app fram en Keynote-presentation då det passade och betydde ett bättre pris.

• Fungerar som en app

• Meny-system för enkel navigation

• Kund kan själv uppdatera "appen"

• Innehåller video/filmer

Keynote för HD-TV

För Nilcon Enginerring AB har vi tagit fram ett antal presentationer. De innehåller animationer, videos och ljud. Kund kan själv redigera presentationen i de mallar vi byggt.

Mässpresentation och animation

För Gloi tog vi fram 3D-rendering av deras produkt "ALiSENSOR" samt en animering av hur den används. Detta för självgående presentation på mässa.

Självgående presentation för mässa

För Fameco tog vi för ett bra tag sedan, då Flash var på tapeten, fram en presentation för att rulla på mässor.

Klicka här för att se hela presentationen. (Not: kräver Flash för att kunna visas)

Utveckling av appar  •  Databassystem  •  3D-bilder och animationer