System för översättning

Husqvarna har kataloger på mer än 20 språk. Varje produkt har ett antal olika texter som skall framställas, översättas och korrekturgranskas. Detta skedde tidigare per mail, man skickade PDF-filer ett antal gånger, vilket var väldigt tidskrävande.

Systemet erbjuder central lagring och hantering av texter. Samt effektiv korrektur-hantering. Kund, copys och översättare kan använda systemet över internet från olika länder.

Funktioner

• Online översättning och korrekturhantering

• Klipp & Klistra in i inDesign (med fullt språk/tecken-stöd)

• Obegränsat antal språk

 

Server: FileMaker Server

Översättning ock korr görs i webbrowser

Programmering & systemdesign: Bosse Nilsson  (Man & Mouse)

Utvecklad för: Hundra Reklambyrå

Utveckling av appar  •  Databassystem  •  3D-bilder och animationer