MeetingMaker

För Shipgaz har vi utvecklat Meeting Maker för den årliga mässan inom tung sjöfart. Besökare och utställare kan boka möten med varandra samt boka seminarier. Systemet matchar så många möten som möjligt mellan företagen utifrån ett antal algoritmer.

Systemet skickar besökbrickor och scheman i PDF per mail.

Funktioner

• Deltagaren önskar möten via web

• Systemet matchar möten automatiskt

• Schema med möten skickas per mail

• Besöksbrickor med företagets logo

 

System: FileMaker Server
Programmering & systemdesign: Man & Mouse
Kund: Sjöfartstidningen/Shipgaz

Utveckling av appar  •  Databassystem  •  3D-bilder och animationer