Grafik & layout

Vi tar fram bilder i 2D, 3D samt animationer. Vi gör t.ex CD-omslag, broschyrer, animationer och presentationer. För presentationer erbjuder vi fullservice - layout, framtagning av bilder 2D eller 3D samt animationer och videos.

Nedan är exempel på några grafiska produkter vi tagit fram.

Bilder - 2D & 3D

Framtagning och redigering av bilder i vektorformat, bitmap och 3D. Automatisk bildkonvertering.

Layout

CD- och DVD-omslag, broschyrer, logotyper. Distribution som tryck-original eller som PDF.

Utveckling av appar  •  Databassystem  •  3D-bilder och animationer